Nhằm đáp ứng tốc độ phát triển của công ty, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại AF chuyên cung cấp sửa chữa các thiết bị ngân hàng như: Máy đếm tiền, máy bó tiền, máy đóng chứng từ hay két sắt ngân hàng. Cần tuyển 5 nhân viên kinh doanh và